+48 531 404 750 Zadzwoń do nas 24/7
Menu

Regulamin

 1. Sklep internetowy, którego właścicielem jest firma A&A Coffee z siedzibą przy ul. Pięknej 5 w Sosnowcu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem adresu internetowego lapavoni.eu
 2. Zakupu w sklepie mogą dokonywać wyłącznie użytkownicy pełnoletni (osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy wypełnią formularz rejestracyjny. Sklep realizuje sprzedaż tylko na terytorium Polski.
 3. Podanie danych adresowych, na które mają być realizowane zamówienia jest obowiązkowe.
 4. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.
 5. Towar znajdujący się w koszyku klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje własnością sklepu.
 6. W momencie potwierdzenia zamówienia (status „W trakcie realizacji”) przez sklep dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Sklep potwierdza zamówienie, informując o terminie realizacji dostawy.
 8. Zdecydowaną większość towarów sklep posiada w stałej sprzedaży, w związku z czym zamówienia realizuje do 10 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeśli któregoś z zamówionych przez Klienta towarów nie posiada w magazynie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem firma A&A Coffee informuje Klienta o stanie zamówienia do realizacji.
 9. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT 23%) w złotych polskich.
 10. W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu obowiązująca w momencie składania zamówienia. Wszelkie zmiany cen produktów po zgłoszeniu zamówienia nie wpływają na warunki zawartej transakcji sprzedaży.
 11. Firma A&A Coffee zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu internetowego lub wprowadzania w nim zmian.
 12. Do wszystkich dokonanych w naszym sklepie zakupów dołączamy dowód zakupu w postaci faktury VAT. Faktura VAT jest podstawą do jakichkolwiek reklamacji.
 13. Klienci sklepu mogą wybrać następujące formy płatności : przedpłata na konto, płatność za pobraniem, odbiór osobisty
 14. Koszty transportu ponosi zamawiający.
 15. Odbiór przesyłki od kuriera (dotyczy ekspresów) powinien być pokwitowany pisemnie. Z chwilą pokwitowania na zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia.
 16. Jeśli podczas odbioru przesyłki klient zauważy uszkodzone opakowanie bądź naruszone taśmy ochronne, należy natychmiast otworzyć opakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzić jej zawartość. W razie jakichkolwiek uszkodzeń towaru lub braku elementów dostawy należy spisać protokół reklamacyjny, zanim odbiór przesyłki zostanie pokwitowany. Kurier ma obowiązek podpisania protokołu. Towar należy odesłać na adres sklepu z podpisanym protokołem. Stanowi on wówczas podstawę do dochodzenia roszczeń od przewoźnika. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodów zakupu oraz dokładny opis reklamacji.
 17. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 18. Opis procedury reklamacyjnej:
  Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@aacoffee.pl lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego
  2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
 19. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 20. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, kupujący (konsument) może odstąpić od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) poprzez zwrot przesyłki w stanie nienaruszonym. Przez stan nienaruszony należy rozumieć sytuację,w której produkt nie był używany, zniszczony lub naruszony oraz opakowanie produktu nie zostało trwale i nieodwracalnie zniszczone lub uszkodzone i jest oryginalne. Podstawą zwrotu towaru jest załączenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji kupna-sprzedaży. Firma A&A Coffee nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki w obie strony. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@aacoffee.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres ul. Piękna 5, 41-200 Sosnowiec.
 21. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  [DANE SPRZEDAJACEGO]
  …………………………….
  …………………………….
  …………………………….Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….
  ………………………………………………………………………………………………………….,
  numer oferty……………………………………… .
  Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru …………………………………………………. .
  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Adres ………………………………………………………………………
  Data………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………….
  podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 22. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
 23. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl
 24. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, a złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
×

E-mail :

Czy mógłbyś kupić mi to?

KUP TERAZ

Ustawienia